CH 1. การสร้างและตั้งค่าแฟนเพจ

คอร์ส Facebook Ads MADE EASY 2024 นี้  เนื้อหามาจากประสบการณ์ตรงจากการอ่านตำราฝรั่งหลายเล่ม จนตกผลึกและต้องการแชร์ความรู้นี้ออกไป เพื่อประโยชน์กับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยจนสามารถสร้างแฟนเพจ ยิงโฆษณาได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากผมเคยเป็นอาจาร์ยสอนหนังสือมาก่อน...